Ajankohtaista

Aluelautakunnat ja kylien kehittämissäätiö kyläkehittäjinä

Suomessa ainutlaatuinen Rovaniemen aluelautakuntärjestelmä mahdollistaa asukkaiden vaikutusmahdollisuudet alueensa kehittämiseen. Narkaus, Saari-Kämä ja Siika-Kämä ovat Ranuantien aluelautakunnan kyliä.

Asukkaat ensisijalla

Aluelautakunnat kehittävät toimintaa alueen asukkaiden näkemysten ja olemassa olevien voimavarojen mukaan. Kylien kehittämissäätiö vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta ja edistää kyläläisten hyvinvointia. Säätiö tukee ja avustaa yrityksiä, hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät kylien vetovoimaisuutta ja edistävät alueen kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa.

Narkaus-Kämän kylät ry:n sihteeri Päivi Saarijärvi on valittu kaudelle 2018-2020 Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallituksen puheenjohtajaksi. 

Anna palautetta