Ajankohtaista

Rovaniemen aluelautakuntien kehittämistoimintaa kartoitetaan ja uudistetaan

Ranuantien aluelautakunta-alueen kehittämistyöpaja on maanantaina 19.11.2018 klo 18 alkaen Taipaleen koululla. Tervetuloa kyläläiset, yrittäjät ja yhteisöjen edustajat runsain joukoin - Teitä kaikkia tarvitaan yhteisessä ponnistuksessamme!

Kylien asukkailla, yrittäjillä ja yhteisöillä ratkaiseve merkitys kylien elinvoimaisuuden kehittämisessä

Rovaniemen aluelautakunnat ovat päättäneet syyskuun 2018 kokouksissaan käynnistää kehittämistoimenpiteiden kartoituksen. Työ toteutetaan osallistuvalla budjetoinnilla, joka on avointa keskustelua ja vuoropuhelua, näkemysten yhteensovittamista sekä yhteistyötä. Tavoitteena on tunnistaa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen todellisia tarpeita ja etsiä niihin yhdessä käytännön ratkaisuja. Osallistuva budjetointi on myös keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua.

Rovaniemen kaupunki on hyväksynyt kaupunkistrategian vuoteen 2025 ( klikkaa: Rovaniemen kaupunkistrategia ), jota kaikki toimialat on sitoutettu toteuttamaan toiminnassaan. Strategian tavoitteena on, että Rovaniemi on Elinvoimainen arktinen pääkaupunki.

Rovaniemen kylien kehittämistoimenpiteiden kartoituksessa keskitytään Rovaniemen kaupunginvaltuuston aluelautakunnille määrättyjen tehtävien ja kaupunkistrategian linjausten mukaisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut
2. Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö
3. Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot

Kehittämispajoissa työstetään kyselykaavake, johon pääsevät vaikuttamaan mahdollisimman monipuolisesti alueen toimijat. Tavoitteena on, että ideat ja ehdotukset ovat sellaisia, jotka toteutetaan yhteistyössä kylien toimijoiden kanssa. Palloa ei heitetä muiden toteutettavaksi, mutta sidosryhmäyhteistyötä toteutetaan esim. Rovaniemen kaupungin ja Ely-keskuksen toimijoiden kanssa.

Aluelautakunnilla on vuonna 2019 käytettävissä suoraan yhteensä n. 300 000 euroa kylien kehittämiseen. Tämän lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tukee kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia n. 450 000 eurolla. Merkittäviä maaseutualueiden rahoittajia ovat myös Peräpohjolan Leader ja ELY-keskuksen maaseutuosasto. Pirstaloidusta määrärahojen käytöstä pyritään isompiin kokonaisuuksiin, joilla on merkitystä kylien elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Aluelautakuntien puheenjohtajat, jäsenet ja verkostokoordinaattorit ottavat vastuun aluetilaisuuksien järjestämisestä. Lisätietoja voit kysyä Ranuantien aluelautakunnan pj Päivi Saarijärveltä, paivi.saarijarvi@rovaniemi.fi

 

Anna palautetta