Narkaus-Kämän kylien alueella on hyvät mahdollisuudet harrastaa luonnontuotteiden keräilyä, metsästystä, kalastusta ja retkeilyä.
Narkaus-Kämän kylissä on siis vielä mahdollisuus nauttia todellisesta luonnonrauhasta.
Alueen maisemat ovatkin monimuotoiset.
Järvet, joet, suoalueet ja kivikkoiset vaarat luonnehtivat seudun luontoa.
Maisemalle antaa oman erityisen jälkensä kylää halkova Kivaloiden vaarajono. Sen rinteillä voi siirtyä menneeseen aikaan katselemalla muinaisen meren rantakivikkoa.
Narkaus-Kämän alue on osa kalkkirikasta Lapin kolmion letto- ja lehtokeskusta.
Harvinaisen ja luonnollisesti rauhoitetun tikankontin voi nähdä komeassa kukassaan Kalkkimaan lehdossa.

Etusivu

Narkaus

Narkauksen sijainti on erinomainen. Liki yhtä pitkästi, puolisen tuntia Ranuantietä joko Rovaniemeltä tai Ranualta. Narkauksessa asuu vakinaisesti 90 asukasta. Vapaa-ajanasukkaita on reilusti toistasataa. Kylän vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Narkausjärvi ja Narkausniemi ovat kauniita ja elinvoimaisia kulttuuriympäristöjä perinteisine pihapiireineen ja aukeine peltoineen. Niemessä on viisi valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista vanhaa pihapiiriä. Tutustu
Etusivu

Siika-Kämä

Siika-Kämä sijaitsee noin 58 kilometriä Rovaniemeltä itään. Siikakämäläisiä on liki sata vapaa-ajanasukkaat mukaan lukien. Alueella on hyvät mahdollisuudet harrastaa luonnontuotteiden keräilyä, metsästystä, kalastusta ja retkeilyä. Laajat vesistöt ovat ominaista Siika-Kämälle. Suurimmat järvet ovat Särki-Kämänjärvi, Alajärvi, Siika-Kämäjärvi ja Paattinkijärvi. Tutustu
Etusivu

Saari-Kämä

Tieto kertoo, että Saari-Kämästä löytyy ainakin 29 postilaatikkoa. Kylässä asuu useita monilapsisia perheitä, ja asukkaita on kuudenkymmenen paikkeilla. Saari-Kämän kiinteistöistä useimmat on rakennettu 1960-luvun alkupuolella asutustiloina. Tutustu
Etusivu

Vapaa-ajan asujat

Alue houkuttelee paluumuuttajia. Narkaukseen, Saari-Kämään ja Siikakämään on rakennettu runsaasti uusia lomamökkejä. Tutustu

Anna palautetta