Narkaus-Kämän kylien alueella on hyvät mahdollisuudet harrastaa luonnontuotteiden keräilyä, metsästystä, kalastusta ja retkeilyä.
Narkaus-Kämän kylissä on siis vielä mahdollisuus nauttia todellisesta luonnonrauhasta.
Alueen maisema onkin monimuotoinen.
Järvet, joet, suoalueet ja kivikkoiset vaarat luonnehtivat seudun luontoa.
Maisemalle antaa oman erityisen jälkensä kylää halkova Kivaloiden vaarajono. Sen rinteillä voi siirtyä menneeseen aikaan katselemalla muinaisen meren rantakivikkoa.
Narkaus-Kämän alue on osa kalkkirikasta Lapin kolmion letto- ja lehtokeskusta.
Harvinaisen ja luonnollisesti rauhoitetun tikankontin voi nähdä komeassa kukassaan Kalkkimaan lehdossa.

Anna palautetta